Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerrel
(ÉBIR) kapcsolatos szakkifejezések

1. élelmiszer-biztonság (food safety)
Arra vonatkozó fogalom, hogy az élelmiszer nem ártalmas a fogyasztóra, ha azt rendeltetésszerűen készíti és/vagy fogyasztja el.
MEGJEGYZÉS: Az élelmiszer-biztonság kapcsolatban van az élelmiszer-biztonsági veszélyek (3.) előfordulásával, és nem tartalmaz más humán-egészségügyi szempontokkal kapcsolatos veszélyeket, mint például a hiányos táplálkozást.

2. élelmiszerlánc (food chain)
Az élelmiszer és összetevői előállítási, feldolgozási, forgalmazási, tárolási és kezelési szakaszainak és műveleteinek sorrendje az elsődleges termeléstől a fogyasztásig.
1. MEGJEGYZÉS: Ez magában foglalja a takarmányok előállítását élelmiszereket adó és élelmiszerként szolgáló állatok számára.
2. MEGJEGYZÉS: Az élelmiszerlánc magában foglalja azoknak az anyagoknak az előállítását is, amelyek szándék szerint az élelmiszerekkel vagy a nyersanyagokkal érintkezésbe kerülnek.

3. élelmiszer-biztonsági veszély (food safety hazard)
Az élelmiszerben előforduló biológiai, kémiai vagy fizikai hatású anyag, vagy az élelmiszer olyan állapota, amelynek káros egészségügyi hatása lehet.
1. MEGJEGYZÉS: A "veszély" fogalmát nem szabad összetéveszteni a "kockázat" fogalmával, amely az élelmiszer-biztonsággal összefüggésben az egészségre káros hatás (pl.: megbetegedés) valószínűségét jelenti, és ennek a hatásnak a súlyosságát (halál, kórházi ápolás, távolmaradás a munkából stb.), amikor valaki egy meghatározott veszélynek van kitéve. A kockázat a veszély bekövetkezési valószínűségének és a veszély súlyosságának kombinációja.
2. MEGJEGYZÉS: Az élelmiszer-biztonsági veszélyek magukban foglalják az allergéneket.
3. MEGJEGYZÉS: A takarmányokkal és a takarmányok összetevőivel kapcsolatban azok a vonatkozó élelmiszer-biztonsági veszélyek, amelyek jelen lehetnek a takarmányban és összetevőiben és/vagy azok felületén, és amelyek később átkerülhetnek az élelmiszerekbe a takarmányokat elfogyasztó állatokon keresztül, és ilyen módon az ember egészségére káros hatásúak lehetnek.
A takarmányok és élelmiszerek közvetlen kezelésétől eltérő műveletek esetén (pl.: csomagolóanyagok, tisztítószerek gyártása, stb.) azok a vonatkozó élelmiszer-biztonsági veszélyek, amelyek a termékek és/vagy a szolgáltatások rendeltetésszerű felhasználása/igénybevétele miatt közvetlenül vagy közvetve átkerülhetnek az élelmiszerekbe, és így az ember egészségére káros hatásúak lehetnek.

4. élelmiszer-biztonsági politika (food safety policy)
A szervezetnek az élelmiszer-biztonságra (1.) vonatkozó, a felső vezetőség által hivatalosan kinyilvánított átfogó szándéka és irányvonala.

5. végtermék (end product)
Olyan termék, amelyen a szervezet további feldolgozást vagy átalakítást nem végez.
MEGJEGYZÉS: Az a termék, amelyen egy másik szervezet végez további feldolgozást vagy átalakítást, ebben az összefüggésben végtermék az első szervezet számára és nyersanyag vagy élelmiszer-összetevő a második szervezet számára.

6. folyamatábra (flow diagram)
A lépések sorrendjének és kölcsönhatásainak vázlatos és módszeres ábrázolása.

7. szabályozó intézkedés (control measure)
"Élelmiszer-biztonsági" intézkedés és tevékenység, amelyet egy élelmiszer-biztonsági veszély (3.) megelőzéséhez, kiküszöböléséhez vagy elfogadható szintre csökkentéséhez lehet alkalmazni.

8. PRP előfeltételi (prerekvizit) program (prerequisite programme)
Az élelmiszerlánc (2.) mentén olyan higiénikus környezet fenntartásához szükséges "élelmiszer-biztonsági" alapfeltételek és tevékenységek, amelyek megfelelőek a gyártáshoz, a kezeléshez, és amelyek biztonságos végterméket (5.) eredményeznek , valamint azt, hogy biztonságos élelmiszerek kerüljenek emberi fogyasztásra.
MEGJEGYZÉS: Az, hogy milyen PRP-kre van szükség, függ a szervezet típusától és attól, hogy a szervezet az élelmiszerlánc melyik szegmensében tevékenykedik. Egyenértékű fogalmak például: a jó mezőgazdasági gyakorlat (GAP), a jó állatgyógyászati gyakorlat (GVP), a jó gyártási gyakorlat (GMP), a jó higiéniai gyakorlat (GHP), a jó termelési gyakorlat (GPP), a jó forgalmazási gyakorlat (GDP) és a jó kereskedelmi gyakorlat (GTP).

9. működési PRP (operational PRP) működési előfeltételi (prerekvizit) program (operational prerequisite programme)
A veszélyelemzés során azonosított PRP (8. ), amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az élelmiszer-biztonsági veszélyek (3.) beviteli valószínűségét és/vagy a szennyeződések vagy az élelmiszer-biztonsági veszélyek termék(ek)ben vagy a gyártási környezetben való elterjedését szabályozzák.

10. CCP kritikus szabályozási pont (critical control point)
Olyan "élelmiszer-biztonsági" lépés, amelynek során szabályozás alkalmazható, és amely lényeges az élelmiszer-biztonsági veszély (3.) megelőzéséhez, kiküszöböléséhez vagy elfogadható szintre csökkentéséhez.

11. kritikus határérték (critical limit)
Olyan előírás, amely elválasztja az elfogadhatóságot a nem elfogadhatóságtól.
MEGJEGYZÉS: A kritikus határértékeket azért hozták létre, hogy meghatározzák vajon a CCP (10.) szabályozás alatt maradt-e. A kritikus határértéket átlépő vagy azt megsértő
termékeket potenciálisan nem biztonságosaknak kell tekinteni.

12. felügyelet (monitoring)
Megtervezett sorrendben végrehajtott megfigyelések vagy mérések annak értékeléséhez, hogy a szabályozó intézkedések (7.) szándék szerint érvényesülnek-e.

13. helyesbítés (correction)
Tevékenység egy észlelt nemmegfelelőség (eltérés) megszüntetésére.
1. MEGJEGYZÉS: ÉBIR esetében a helyesbítés a potenciálisan nem biztonságos termékek kezelésére vonatkozik, és ezért a helyesbítő tevékenységgel (14.) együtt végezhetik.
2. MEGJEGYZÉS: A helyesbítés lehet például újrafeldolgozás, további feldolgozás és/vagy a nemmegfelelőség káros következményeinek a megszüntetése (pl.: rendelkezés más célú felhasználásra vagy speciális jelölés).

14. helyesbítő tevékenység (corrective action)
Tevékenység egy észlelt nemmegfelelőség (eltérés) vagy más nemkívánatos helyzet okának kiküszöbölésére.
1. MEGJEGYZÉS: Egy nemmegfelelőségnek több oka is lehet.
2. MEGJEGYZÉS: A helyesbítő tevékenység magában foglalja az ok elemzését és a megismétlődés megelőzésére tett intézkedést.

15. érvényesítés/jóváhagyás (validálás) (validation)
"Élelmiszer-biztonsági" bizonyíték nyerése annak megállapításához, hogy a HACCP-tervben és a működési PRP-kben (9.) szereplő szabályozó intézkedések (7.) eredményesek-e.

16. igazolás (verifikálás) (verification)
Annak megerősítése objektív bizonyíték szolgáltatásával, hogy az előírt követelmények teljesültek.

17. aktualizálás (updating)
Azonnali és/vagy tervezett tevékenység a legfrissebb információk alkalmazásának biztosítására.
LiveZilla Live Help Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>>

Minőségirányítási (MIR)

Bevezetés >>>
Szakkifejezések

1. A minőséggel kapcsolatos >>>

2. Az irányítással kapcsolatos >>>
3. A szervezettel kapcsolatos >>>
4. A folyamattal és a termékkel >>>
5. A jellemzőkkel kapcsolatos >>>
6. A megfelelőséggel kapcsolatos >>>
7. A dokumentációval kapcsolatos >>>
8. A megvizsgálással kapcsolatos >>>
9. Az audittal kapcsolatos >>>
10. A mérési folyamatok minőségir. >>>

Környezetközpontú (KIR)
Szakkifejezések >>>

Munkahelyi Egészség..(MEBIR)
Szakkifejezések >>>

Élelmiszer-biztonsági (ÉBIR)
Szakkifejezések >>>

Információbiztonság (IBIR)
Szakkifejezések >>>

Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>>

Mérésügy részletei

Mérések >>>
Mérési eredmények >>>
Mérőeszközök >>>
Mérőeszközök jellemzői >>>
Etalonok >>>
Mértékegységek >>>
Hasznos tudnivalók >>>

Nem vagy egyedül!
(Díjmentes konzultációs segítség telefonon.)
Részletek >>>

Képzési pogramok
Részletek >>>

Életképek képzéseinkről
Részletek >>>

Ajándékok letöltése, újdonságok, szakmai témák automatikus értesítőjére feliratkozás >>>

NYÍLT KÉPZÉSEINK
 
ISO 9001:2008 MIR auditor
ISO 9004:2009 és az önértékelés
ISO 14001:2004 KIR auditor
MSZ 28001:2008 (OHSAS) MEBIR auditor
Integrált MIR-KIR-MEBIR auditor
ISO/TS 16949:2009 MIR auditor
IRIS vasúti járműipari MIR auditor
VDA 6.3 és VDA 6.5 auditor
5S auditor

ISO/IEC 27001:2013 IBIR auditor
HACCP rendszergazda
ISO 22000:2005 ÉBIR auditor
IFS auditor (v5 szerint)
CoC (FSC és PEFC) auditor
ISO 13485:2003 MIR auditor
Autóipari minőségtechnikák
(APQP-PPAP, FMEA, SPC, 8D, MSA)

EFQM rendszergazda
LEAN menedzsment alapjai LEAN menedzsment koordinátor

RÉSZLETEK >>>
 
Időpontok
ide kattintva letölthetők.

Állás Magyarországon >>

Jooble munkalehetőségek >>

Életképek képzéseinkről
Részletek >>>